Đinh vít thạch cao chuyên dụng

Đinh vít thạch cao là loại đinh vít chuyên dụng để ghép nối thạch cao với các vật liệu khác

Vật liệu được ghép nối với thạch cao được chia làm hai loại: Loại ren thô để kép nối thạch cao với chi tiết là gỗ, loại ren đôi để ghép nối thạch cao với chi tiết là kim loại

Description

Mô tả sản phẩm

Ren thô: Đinh vít thạch cao ren thô làm kiên cố thạch cao vào gỗ.

thong-so-ren-vit-thach-cao-ren-tho

 

Ren đôi: Đinh vít thạch cao ren thô làm kiên cố thạch cao vào kim loại.

thong-so-ren-vit-thach-cao-ren-doi

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đinh vít thạch cao chuyên dụng”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed