Thông báo mới

Bao bi vina tao moi

Đáp ứng nhu cầu phát triển, kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2013, LeadViet chính thức ra mắt mẫu bao bì mới dành cho sản phẩm Vina Tảo 200 viên (0,45g/viên).

Bao bì mới được thiết kế mang tính chuyên nghiệp và thẩm mỹ cao xứng đáng với chất lượng sản phẩm.

THÔNG BÁO

(V/v chương trình thi đua, ưu đãi từ ngày 5/8-30/9)

Nhằm nâng cao doanh số và khích lệ các thủ lĩnh xuất sắc, từ ngày 5/8-30/9, công ty phát động chương trình thi đua và ưu đãi như sau:

Cn tuyn các đi tác có năng lc phát trin th trưng các tnh.

Chúng tôi có gì?

Tư tưng kinh doanh nghiêm túc: Đối với chúng tôi, niềm tin của khách hàng và thành công bền vững của đối tác, là những yếu tố đánh giá sự thành công.

THÔNG BÁO

(V/v mt s thay đi trong hot đng công ty)

Để tiếp tục hoàn thiện các hoạt động hỗ trợ nhà phân phối, từ tháng 6 năm 2012 công ty có những điều chỉnh trong một số hoạt động như sau:

THÔNG BÁO

(V/v: Quy định mới về quản lý thị trường cấp giấy giới thiệu (GGT))

Hiện nay thị trường sản phẩm Vina Tảo đang bắt đầu mở rộng. Để quản lý thị trường tốt hơn, công ty thông báo tới Quý thủ lĩnh (TL) những Quy định mới về việc này.

THÔNG BÁO

(V/v: Cuộc thi “CAO THỦ BÁN LẺ & CAO THỦ TUYỂN DỤNG”)

Để giúp các thành viên nhóm Tuyển dụng có thêm sân chơi, khẳng định năng lực và chứng tỏ bản thân, công ty phát động chương trình thi đua