Ông Nguyễn Huy -  Sáng lập, Tổng Giám Đốc LeadViet

"Lấy chữ "Thật" làm đầu

Dựng sự nghiệp bền lâu"

Tìm hiểu thêm về TGĐ Nguyễn Huy

 

Cố vấn khoa học: PGS.TS Lê Mai Hương

Viện Phó, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên,

Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Tìm hiểu thành tích khoa học của PGS.TS Lê Mai Hương